Studii, Cercetare, Proiectare

 1. Studii de specialitate privind instalaţiile de automatizare şi monitorizare în sisteme energetice:
  • Sisteme hidroenergetice
  • Sisteme de transmisie şi distribuţie a energiei electrice
  • Sisteme termoenergetice
  • Sisteme nuclearo-electrice
 2. Studii de prefezabilitate
 3. Studii de fezabilitate
 4. Studii de soluţie de alimentare cu energie electrică a obiectivelor civile şi industriale
 5. Proiecte tehnice pentru instalaţii de automatizare şi monitorizare
 6. Caiete de sarcini pentru instalaţiile de automatizare si monitorizare
 7. Documentaţie de execuţie

Proiectare

 • Sisteme SCADA pentru centralele electrice şi pentru conducerea staţiilor electrice.
 • Sisteme dispecer pentru managementul energetic al hidroamenajărilor.
 • Preluarea, prelucrarea şi vizualizarea parametrilor instalaţiilor tehnologice.
 • Controlul instalaţiilor tehnologice local, distanţă şi dispecer.
 • Sisteme moderne de măsurare şi monitorizare parametrii tehnologici (pentru debite, nivele, presiuni, temperaturi, rotaţii  orţă, poziţii acţionări electromecanice şi hidraulice, deplasări,  tensiuni, curenţi, puteri).
 • Sisteme de monitorizare şi automatizare specifice, specializate diverselor fenomene din instalaţiile electrice, capabile să  asigure o funcţionare sigură, eficientă
 • Sisteme de reabilitare şi retehnologizare a instalaţiilor de  automatizare, reabilitarea / retehnologizarea instalaţiilor de   protecţie
 • Sisteme de electroalimentare de siguranţă (combinaţii UPS – grup generator)
 • Instalaţii electrice şi de automatizare în medii cu atmosferă potenţial explozivă

Executie software de aplicatie

 • Sisteme SCADA pentru centralele electrice şi pentru conducerea staţiilor electrice.
 • Sisteme informatice de gestiune a energiei electrice şi termice.
 • Sisteme dispecer pentru managementul energetic al hidroamenajărilor.
 • Preluarea, prelucrarea şi vizualizarea parametrilor instalaţiilor
 • Controlul instalaţiilor tehnologice local, distanţă şi dispecer
 • Sisteme moderne de măsurare şi monitorizare pentru debite, nivele, volume de apă.
 • Realizarea echipamentelor de protecţie şi a automatizării, specifice diverselor fenomene din instalaţiile electrice, capabile să asigure o funcţionare sigură, eficientă, cu costuri  minime.
 • Utilizarea sistemelor de protecţie si corelarea în funcţionare a   acestora.
 • Reabilitarea / retehnologizarea instalaţiilor de protecţie.
 • Elaborarea condiţiilor tehnice şi a echipamentului sau a  suportului software pentru orice aplicaţie solicitată de   beneficiar, în acest domeniu
 • Automatizări pentru sisteme electroenergetice şi acţionări
  • Automatică de sistem tip AAR, RAR, DAS
  • Acţionări combinate cu motoare de medie şi joasă tensiune
 • Probe complexe de punere în funcţiune a instalaţiilor  tehnologice.
 • Consulting şi asistenţă tehnică în domeniul telecomunicaţiilor.
 • Realizare sisteme moderne de comunicaţii wireless.

Implementare sisteme, punere în funcţiune

 1. Sisteme SCADA pentru centralele electrice şi pentru conducerea staţiilor electrice.
 2. Sisteme informatice de gestiune a energiei electrice şi termice.
 3. Sisteme dispecer pentru managementul energetic al hidroamenajărilor.
 4. Preluarea, prelucrarea şi vizualizarea parametrilor instalaţiilor tehnologice.
 5. Controlul instalaţiilor tehnologice local, distanţă şi dispecer.
 6. Sisteme moderne de măsurare şi monitorizare pentru debite, nivele, volume de apă.
 7. Realizarea echipamentelor de protecţie şi a automatizării, specifice diverselor fenomene din instalaţiile electrice, capabile să asigure o funcţionare sigură, eficientă, cu costuri minime.
 8. Utilizarea sistemelor de protecţie si corelarea în funcţionare a acestora.
 9. Reabilitarea / retehnologizarea instalaţiilor de protecţie.
 10. Elaborarea condiţiilor tehnice şi a echipamentului sau a suportului software pentru orice aplicaţie solicitată de beneficiar, în acest domeniu.
 11. Probe complexe de punere în funcţiune a instalaţiilor tehnologice.

Asistenta tehnica

 • Asistenţă tehnică la PIF pentru echipamente de medie si înalta tensiune.
 • Asistenţă tehnică la încercarea aparatelor electrice de înalta tensiune în laboratoarele de specialitate si în reţelele sistemului energetic naţional.
 • Instruirea personalului de exploatare în probleme de echipamente electrice, instalaţii electrice, instalaţii de automatizare.
 • Montaj echipamente pentru monitorizare şi automatizare.

Executie instalatii de monitorizare si automatizare

 1. Montaj traductoare, senzori
 2. Execuţie dulapuri de automatizare
 3. Execuţie circuite secundare (măsură, semnalizare, protecţie)
 4. Execuţie circuite de forţă (0,4kV)
 5. Execuţie reţele de comunicaţie