Oferim  partenerului suportul  tehnic şi logistic adecvat pentru soluţii optime specifice şi  garantăm flexibilitatea şi disponibilitatea în a satisface solicitările în principalele domenii de activitate:

 • Servicii de consultanţă tehnică.
 • Servicii de proiectare instalaţii şi staţii electrice
 • Automatizări industriale – proiectare şi execuţie
 • Software de aplicaţie industrială
 • Activităţi inginerie

Colectivul AUTOMATIC SYSTEMS se caracterizează prin profesionalism, dinamism, seriozitate, perseverenţă, experienţă îndelungată în domeniile de activitate, fiind format din cei mai buni specialişti, cu experienţă de peste 25 de ani în realizarea de proiecte pentru sistemul energetic naţional, recunoscuţi şi apreciaţi de parteneri. Colectivul numără în prezent ingineri cu profil electrotehnică,  automatizări şi calculatoare.

 

AUTOMATIC SYSTEMS asigura serviciile:

 • Stabilirea soluţiilor de modernizare pentru sisteme de conducere şi implementarea acestora.
 • Proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0.4 KV
 • Proiectare staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor
 • Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV
 • Proiectare de linii   electrice   aeriene   şi   subterane   cu   tensiuni nominalede 110 kV ÷ 400 kV
 • Proiectarea şi implementarea de sisteme de supraveghere computerizată a proceselor din centrale şi staţii.
 • Realizarea de sisteme de teleconducere a instalaţiilor energetice utilizând sisteme de calcul în timp real.
 • Elaborarea soluţiilor optime de modernizare, retehnologizare şi mentenanţă;
 • Optimizarea sistemelor de reglaj ale instalaţiilor tehnologice;
 • Algoritmi de urmărire şi diagnoză în exploatare, realizarea instalaţiilor de automatizare şi monitorizare.
 • Execuţie software dedicat pentru aplicaţii tehnologice
 • Implementare sisteme, execuţie instalaţii, punere în funcţiune
 • Consultanţă pentru echipamente şi tehnologii de montaj

AUTOMATIC SYSTEMS are personal atestat:

 • Electricieni autorizaţi atestaţi ANRE
 • Verificatori de proiecte instalaţii electrice atestaţi MEC, ANRE
 • Manageri proiect atestaţi MEC
 • Responsabil tehnic cu execuţia instalaţii electrice şi automatizări ANRE
 • Diriginte de şantier – reţele telecomunicaţii

AUTOMATIC SYSTEMS este acreditată ANRE:

 • B – Proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0.4 KV
 •  E1 – Proiectare  staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor
 • C1B – Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV
 • D1 – Proiectare  de   linii   electrice   aeriene   şi   subterane   cu   tensiuni nominalede 110 kV ÷ 400 kV