Lucrari automatizare si monitorizare:

pic1

 • Servicii Proprii HA1 si Servicii Generale CHE Rm Valcea                  2*23MW- Kaplan
 • Servicii Proprii HA2 si Servicii Generale CHE Babeni                     2*18,5MW- Kaplan
 • Servicii Proprii HA1 CHE Turnu                                                      2*35MW- Kaplan
 • Servicii Proprii HA1 si Servicii Generale CHE Dragasani               2*22,5MW- Kaplan
 • Servicii Proprii HA1 si Servicii Generale CHE Raureni
 • Servicii Proprii HA1 si Servicii Generale CHE Ionesti
 • Servicii Proprii HA1 si Servicii Generale CHE Daesti
 • Servicii Proprii HA2 si Servicii Generale CHE Calimanesti
 • Servicii Proprii HA1 si Servicii Generale CHE Zavideni
 • Servicii Proprii HA2 CHE Govora                                                2*22,5MW- Kaplan
 • Servicii Generale CHE Strejesti                                                        2*25MW- Kaplan
 • Lucrari modernizare dulapuri Servicii Generale CHE Arcesti

Modernizare instalatie electrica baraj – automatizare si monitorizare:

pic2

 • Baraj CHE Valcea            2*23MW - debit evacuat
 • Baraj CHE Turnu      2*35MW - debit
 • Baraj CHE Poiana Rusca     2*23MW - debit

Monitorizare instalatii generale 0,4kV

Monitorizare instalatii de 220Vcc

pic3

 • CHE Turnu       2*35MW- Kaplan
 • CHE Raureni    2*24MW- Kaplan
 • CHE Govora     2*22,5MW- Kaplan
 • CHE Daesti
 • CHE Calimanesti
 • CHE Ionesti

Sistem de automatizare si supraveghere TRAFO putere (10 ÷ 130 MVA)

pic4

 • SP Petrimanu  25MVA
 • SP Jidoaia  16MVA
 • SP Lotru Aval  16MVA
 • CHE Malaia - UE Lotru  25MVA
 • CHE Bradisor  

Instalatie automatizare si monitorizare debite - nivele:

pic5

 • CHE Malaia
 • CHE Valcea
 • CHE Turnu
 • CHE GuraLotrului

Instalatie automatizare si monitorizare sistem prefiltrare apa racire:

pic6

 • CHE Babeni
 • CHE Turnu
 • CHE Dragasani
 • CHE Govora
 • CHE Calimanesti
 • CHE Ionesti
 • CHE Daesti

Modernizare statia de pompe Bistrita aferenta CHE Babeni

pic7

Schema

Automatizare si comunicare radio

Conducerea centralizata a hidroagregatelor de la Portile de Fier I

pic8

 • Joint Control, lucrari complementare in statia 400/200kV Portile de Fier I  -  6*85MW

Studii, cercetare, proiectare:

Transelectrica

pic9

Sistem de monitorizare a starii tehnice a Bobinei de Compensare 400kV, din Statia Darste 400kV
 • Studiu privind posibilitatea implementarii de echipamente electrice (transformatoare de curent, senzori curgere, electrovane sferice, traductoare nivel, traductoare temperatura, automate programabile, etc.) in vederea monitorizarii si automatizarii trafo 130 MVA – CHE Bradisor UE Lotru
 • Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini, Detalii de Executie pentru lucrarea Alimentare cu energie electrica sediu CE Tr. Severin
 • Modernizare sistem comanda control protectii 220kV/110kV Tg. Jiu
 • Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de sarcini Detalii de Executie, As Built pentru lucrarea Retehnologizare instalatii de medie tensiune in statia electrica Turnu Magurele
 • Studiu de Fezabilitate pentru lucrarea Achizitie si montare grup electrogen de 125 KVA în statia Ungheni
 • Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de sarcini, Detalii de Executie, As Built pentru lucrarea Retehnologizare statie 20kV din staţia 220/110 kV Cetate
 • Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de sarcini, Detalii de Executie, As Built RC-statia 400 kV Tantareni- Iluminat Perimetral
 • Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de sarcini, Detalii de Executie, As Built RC-statia 220/110 kV - Iluminat Perimetral Tg. Jiu Nord
 • Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de sarcini, Detalii de Executie, As Built Realizare sistem masurare energie electrica . –Statiile 220/110 kV Isalnita
 • Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate pentru lucrarea Modernizare sisteme de electroalimentare, ST Craiova, ST Pitesti, ST Sibiu, ST Bucuresti, ST Timisoara, ST Constanta, ST Bacau
 • Intocmire documentatii Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini, Detalii de Executie pentru lucrarea Modernizare sisteme de electroalimentare, ST Craiova, ST Pitesti, ST Sibiu, ST Bucureşti
 • Intocmire documentatii Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini pentru lucrarea Modernizare statie 220/110kV Dumbrava ST Bacau
 • Retehnologizare instalatii medie tensiune in Statia electrica Turnu Magurele
 • Modernizarea sistemului de electroalimentare al Sucursalei de Transport Bucuresti, Bacau, Cluj, Constanta, Craiova, Pitesti, Sibiu, Timisoara
 • Modernizare cupla combinata 400kV pentru LEA 400 Djerdap Portile de Fier I
 • Realizare dubla alimentare cu tensiuni de masura la CL 110 si 220kV in Statia Fundeni
 • Retehnologizare statie 20kV Statia Cetate (SF, PT + CS + PAC, DDE)
 • Studiu fezabilitate: Achizitie si montare grup electrogen ST Ungheni

pic10

Intocmire documentatie Studiu de fezabilitate, Ptoiect tehnic, Caiet de sarcini pentru Conducerea centralizata a hidroagregatelor de la Portile de Fier I – Joint Control, lucrari complementare in statia 400/200kV Portile de Fier I  SF -  PT + CS

Hidroelectrica

pic11

Studiu comparativ intre solutiile utilizate in sistemele de automatizare ale centralelor hidroelectrice din patrimoniul Hidroelectrica

pic12

Scheme de echipare a captarilor secundare in vederea monitorizarii / automatizarii acestora

 • Studiu de solutie pentru realizarea unui sistem de masura a nivelului apei pe galeria de fuga din CHE Tismana amonte; orpirea automata a hidroagregatelor in cazul opturarii galeriei de fuga din CHE Tismana amonte - 2*60,5MW Pelton
 • Mod de implementare a actionarii DASf la statiile de pompaj cu realizarea schemei de actionare la Petrimanu, Jidoaia, Balindru, Secuieu, Galceag
 • Studiul privind analiza posibilitatii montarii unei instalatii de masurare debite pe raul Oltet cu transmiterea datelor la dispecer
 • Studiu inlocuire celule 6,3kV CHE Rusanesti, CHE Slatina
 • Studiu privind analiza posibilitatii montarii unei instalatii de masura debite pe Oltet cu transmiterea datelor la dispecer
 • Statie electrica 220kV suprateran CHE Vidraru (PT + CS)

Termoelectrica

 • Studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate modernizare protectii tehnologice grup UE Craiova II
 • Servicii de proiectare - modernizare statie electrica si camera de comanda "Elaborare proiect - Modernizare statie 0,4kV OC1N-OC2N" CE Turceni

Industrie

 • Studiu fezabilitate reabilitare sistem monitorizare retea apa – AQUATIM
 • Studiu fezabilitate reabilitare Statie captare si tratare a apei Calafat
 • Reabilitare statie de apa Isalnita (SF + PT)
 • Proiect Lucrari de interventie pentru reabilitare şi modernizare sisteme de actionare automatizare si monitorizare statie de pompe pentru incendiu Teatrul Marin Sorescu Craiova

Electrica

 • Instalatii de protectie impotriva refuzului de intrerupator - DRRI (Electrica Muntenia Nord - SDFEE Targoviste
 • Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini, Detalii de executie pentru lucrarea Alimentarea cu energie electrica Complex CORA – Drobeta Turnu Severin – instalaţie de racordare 20kV
 • Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini, Detalii de executie pentru lucrarea Alimentarea cu energie electrica Centru de Exploatare Transelectrica – Drobeta Turnu Severin

Monitorizare Statie electrica 110kV - Engineering System SIMATIC:

pic13

 • CHE Valcea
 • CHE Govora

Proiectare, realizare software de executie PIF:

pic14

 • AAR - Statia Urechesti Transelectrica ST Craiova

SCADA Integrare date la nivel superior (dispecerizare)

pic15

Nivel dispecer in vederea conducerii de la disanta

 • CHE Valcea
 • CHE Turnu
 • Statie 110kV

pic16

SCADA Integrare date la nivel superior (dispecerizare) - UE Lotru

 • Captare Latorita
 • MHC

pic17

Monitorizare instalatie nivele debite CHE Malaia in camera de comanda CHE Bradisor si UE Lotru